دعوت به همکاری

cooperation

۱) همکاری تولید محتوا و نویسندگی

«ایگوپلاس» قصد دارد تیم تولید محتوای متنی،صوتی،تصویری،خود را در زمینه‌ های روانشناسی،مشاوره،حقوق،مدیریت،پیراپزشکی،مهندسی،علوم پایه توسعه دهد. در همین راستا، نیازمند افرادی دانش آموخته در حوزه‌‌های یاد شده است که با زبان انگلیسی آشنایی مناسبی داشته، منابع تخصصی مرتبط را بشناسند و بتوانند به ترجمه و تالیف مطالب و مقالات در رابطه با مباحث این رشته‌‌ها بپردازند

برای همکاری تولید محتوا و نویسندگی کلیک کنید
cooperation

۲) تدریس در ایگوپلاس

«ایگوپلاس» قصد دارد تیم تولید محتوای متنی،صوتی،تصویری،خود را در زمینه‌ های روانشناسی،مشاوره،حقوق،مدیریت،پیراپزشکی،مهندسی،علوم پایه توسعه دهد. در همین راستا، نیازمند افرادی دانش آموخته در حوزه‌‌های یاد شده است که با زبان انگلیسی آشنایی مناسبی داشته، منابع تخصصی مرتبط را بشناسند و بتوانند به ترجمه و تالیف مطالب و مقالات در رابطه با مباحث این رشته‌‌ها بپردازند

برای تدریس در ایگوپلاس کلیک کنید