category image

توسعه

post image

چطور میتوان در دورکاری فعال باقی ماند؟

--وقتیکه در منزل دورکاری انجام میدهید فعال باشید. ممکن است اینچنین نباشید- اما علاوه بر چالشها مزایایی هم وجود دارد. --کار در منزل سبکی رایج در زندگی است، با وجود اینکه مزایای زیادی دارد چالشهایی هم دارد. --

ادامه مطلب...