category image

تکنیکهای مذاکره

post image

14 تاکتیک برای مذاکرات موفق

--همه ما روزانه درحال مذاکره هستیم. از نظر شخصی ، با دوستان ، خانواده ، صاحبخانه ، فروشندگان ماشین یا کارفرمایان مذاکره می کنیم. هیچ شغلی بدون قراردادهای سودآور نمی تواند رشد کند بنابراین مذاکره کلید موفقیت در تجارت است. در یک شرکت ، مهارت های مذاکره می تواند من

ادامه مطلب...