category image

مشاوره تحصیلی

post image

مهارت مطالعه | آمادگی برای امتحانات

امتحان برای نشان دادن میزان درک افراد از دوره یا درس معینی است.اگرچه این هدف اصلی امتحانات است ولی کاربرد این منظور اغلب به شکل بدی به انجام میرسد.امتحان اغلب به منظورهای گوناگون به کار گرفته میشود:-شما باید امتحان را بهانه ای برای مطالعه مرتب و دلیلی برای مرور مطالب یاد

ادامه مطلب...

post image

7 روش برای بهبود تمرکز ذهنی

--ماندن بر روی کاری خاص ممکن است دشوار باشد ، اما وقتی که شما با عوامل حواس پرتی بسیاری روبرو باشید ،این می تواند بسیار چالش برانگیزتر باشد. در دنیای ارتباطات ، حواسپرتی چیزی بیش از یک کلیک نیست. حتی در لحظات آرام ، حواس پرتی در نوک انگشتان شماست ، چون فیس بوک خود

ادامه مطلب...