category image

مشکلات روانپریشی

post image

5 راه مقابله با اختلال استرس پس از سانحه یا(PTSD)

-- : (, , );برخی راهکارها برای مدیریت احساسات اختلال استرس پس از سانحه _%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%__%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%_ _ -- : (, , ); -- : (, , );)) و

ادامه مطلب...

post image

استراتژی های مقابله با اختلال شخصیت

--&;تقریباً از جمعیت عموم درصد از اختلال شخصیت رنج میبرند. با وجود شیوع زیاد، بسیاری از این افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی نمی دانند که این بیماری را دارند و اینکه چگونه با آن مقابله کنند. --یک اختلال شخصیتی شامل یک یا چند آسیب شناختی شخصی

ادامه مطلب...