category image

مشکلات زناشویی

post image

سکستراپی با تمرکز بر احساسات

-- -- : (, , ); --در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته میشود -- -- --تمرکز احساسات چیست؟ -- -- --تمرین تمرکز -- -- -

ادامه مطلب...

post image

خودارضایی بعد از ازدواج

--هنوز هم خودارضایی موضوعی چالش برانگیز است که بسیاری در مورد آن صحبت می کنند.حتی در نزدیکترین روابط عاشقانه ، ممکن است مشکلاتی در رابطه با این موضوع وجود داشته باشد.متداول ترین نگرانی همسران در این باره این است که بدانند همسرانشان با وجود روابط جنسی منظم بازهم

ادامه مطلب...