category image

معرفی شغل

post image

برق | آشنایی با رشته مهندسی برق

--مهندسی برق یکی از مشاغل مهم و کلیدی صنعت برق و مخابرات به شمار می رود. انرژی یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشور به حساب می آید. در میان آنها نیز انرژی برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که میزان تولید و مصرف آن در بخش تولید از&;شاخص های رشد اقتصادی کشورها

ادامه مطلب...