category image

کیفری

post image

حقوقی| قرار بازداشت موقت چیست و چه وقت صادر میشود؟

--بارها پیش آمده که در تلویزیون یا مکان هایی دیدید که برای فردی قرار بازداشت موقت صادر میشود.و این سوال برایتان پیش می آید که منظور از این قرار بازداشت چیست و په زمانی ایجاد میشود؟آیا هر فردی که در جرمی مرتکب شده باشد برایش صادر میشود؟درچه شرایطی قرار بازداشت مت

ادامه مطلب...

post image

رابطه نامشروع با زنا چه فرقی میکند؟

--رعایت حدود روابط بین زن و مرد یکی از موضوعات مورد تاکید اسلام برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی است. به همین منظور قانونگذران به منظور جلوگیری از این آسیب ها جرایمی را وضع کرده اند .زنا یا رابطه نامشروع از جمله این جرایم است . این دو باهم تفاوت هایی دارند که گاها

ادامه مطلب...