Creativity

سنخ نمای تیپهای شخصیتی(MBTI)

Gears Gears
اضافه به علاقه مندی ها
certifiacte

مایرز و بریگز با توجه به مفاهیم نظری کارل یونگ، کارشان را شروع نمودند و بعد با بسط دادن آن، امکان استفاده عملی از آن را میسر ساختند. یونگ معتقد بود که سه ترجیح شخصیتی و هشت تیپ شخصیتی وجود دارد. پس از بررسی مفصل، مایرز و بریگز به این نتیجه رسیدند که چهار ترجیح شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی وجود دارد. بر این اساس کاترین بریگز و ایزابل مایرز آزمون تیپ شخصیتی MBTI را تدوین نمودند.پرسشنامه مایرز بریگز که مشتمل بر ۸۷ سوال می‌باشد، سیاهه مفصلی است که تیپ‌های شخصیتی را اندازه‌گیری می‌کند. این پرسشنامه در نهایت ۱۶ تیپ شخصیتی را معرفی می‌کند که بر طبق آن می‌توان تصمیمات اساسی در زمینه شغل و آینده فرد گرفت.

پرسشنامه مایرز بریگز یک ابزار برای ارزیابی شخصیت است که در حال حاضر استفاده از آن بسیار متداول است. سالانه بین ۳ تا ۵ میلیون نفر در جهان توسط این ابزار خودسنجی، مورد سنجش قرار میگیرند که گاه به صورت کامپیوتری نیز مورد استفاده قرار میگیرد . پرسشنامه پرسشنامه مایرز بریگز بر اساس نظریه سوشینیکس (Socionics) طراحی شده است. سوشینیکس یک شاخه نسبتا جدید و در حال شکل گیری در زمینه روانشناسی است که بر اساس فعالیت یونگ در مورد تیپ های شخصیتی ، تئوری هوشیار / ناهشیار فروید و تئوری متابولیسم اطلاعات از آنتونی کپینسکی ساخته شده است. یونگ در شخصیت انسان وجود دو نوع نگرش را تشخیص داده است، یکی برون‌گرایی و دیگری درون‌گرایی. نگرش برون‌گرایانه، انسان را به سوی دنیای عینی بیرون سوق می‌دهد، در حالی که نگرش درون‌گرایانه، او را متوجه دنیای درون خود می‌نماید. این دو نگرش، معمولاً در هر شخص وجود دارد، ولی به طور معمول یکی غالب و آگاه و دیگری مغلوب و ناخودآگاه است. به نظر یونگ در انسان، چهار کنش یا فعالیت اساسی روانی نیز وجود دارد که عبارتند از: تفکر، احساس، ادراک و الهام. ادراک و الهام از کارکردهای غیرعقلانی هستند و تفکر و احساس از کارکردهای عقلانی که شامل قضاوت و ارزیابی درباره تجربیات می‌شوند. مایرز و بریگز با توجه به مفاهیم نظری کارل یونگ، کارشان را شروع نمودند و بعد با بسط دادن آن، امکان استفاده عملی از آن را میسر ساختند. یونگ معتقد بود که سه ترجیح شخصیتی و هشت تیپ شخصیتی وجود دارد. پس از بررسی مفصل، مایرز و بریگز به این نتیجه رسیدند که چهار ترجیح شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی وجود دارد. بر این اساس کاترین بریگز و ایزابل مایرز آزمون تیپ شخصیتی MBTI را تدوین نمودند.پرسشنامه مایرز بریگز که مشتمل بر ۸۷ سوال می‌باشد، سیاهه مفصلی است که تیپ‌های شخصیتی را اندازه‌گیری می‌کند. این پرسشنامه در نهایت ۱۶ تیپ شخصیتی را معرفی می‌کند که بر طبق آن می‌توان تصمیمات اساسی در زمینه شغل و آینده فرد گرفت.

مشخصات تست

  • ۰ تست

  • ۱۵ دقیقه

  • تفسیر دارد

  • ۱۰۰۰۰ تومان

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می دهد:

Interpersonal intelligence

هوش درون فردی

Intellectual

هوش بین فردی

Compatibility power

توان سازگاری

Stress control

کنترل استرس

Public mood

خلق عمومی

مشاهده نمونه خروجی
خرید تست